معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری
خبر : موضوع: ‌ علمی
برگزاری سومین دوره نمایشگاه کتاب فعالین فرهنگی

در تاریخ۹۴/۹/۱سومین دوره نمایشگاه کتاب فعالین فرهنگی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در تالار مولوی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به مدت ۳روز برگزار شد.

در این نمایشگاه انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری با همکاری همدیگر بالغ بر ۶میلیون تومان فروش کتاب داشتند.

لازم به ذکر است اختتامیه این نمایشگاه چهارشنبه۹۴/۹/۴ در تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد و غرفه های برگزیده به شرح زیر معرفی گردید:

* کسب مقام اول توسط انجمن علمی فقه و حقوق شافعی

* کسب مقام دوم توسط کانون فرهنگی و هنری اهورا و کانون فرهنگی و هنری شعر و ادب

* کسب مقام سوم توسط انجمن علمی روانشناسی