معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی cwre
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
برگزاری نشست تخصصی گفتمان آب

گروه انجمن علمی دانشجویی cwre  در هفته پژوهش نشست تخصصی گفتمان آب را با محورهای  

* نشست تنشهای آبی و راهکارهای برون رفت از آن

* بررسی نمود بحران در دریاچه ارومیه و دریاچه زریبار  حکمرانی آب

 * سیلاب شهری و توسعه کم اثر

 * آبهای زیرزمینی و تغذیه مصنوعی

 * خشکسالی و تغییر اقلیم 

برگزار می نماید.