انجمن علمی دانشجویی کانیلان

برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات توسعه استان کردستان با تاکید بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی:

نظر به برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات توسعه استان کردستان با تاکید بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی با حضور اساتید جامعه شناسی, مدیریت و اقتصاد همراه با پرسش و پاسخ به میزبانی انجمن علمی بین رشته ای کانیلان از تمام دانشجویان عزیز جهت شرکت در برنامه دعوت بعمل می آید.

با حضور دکتر محمود حاجی رحیمی، دکتر پرویز کفچه، دکتر احمد محمدی، دکتر مسعود بیننده، دکتر احسان مردوخ روحانی

مکان: تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

زمان: شنبه 18 اردیبهشت ساعت 16