انجمن علمی دانشجویی کانیلان

گزارش برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات توسعه استان کردستان با تاکید بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کلاس
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: تالار فردوسی
معرفی:

نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات استان کردستان با تاکید بر ابعاد فرهنگی, اقتصادی و مدیریتی در عصر روز شنبه 18 اردیبهشت95 برگزار شد. 
در ابتدای نشست دکتر محمود حاجی رحیمی با تشریح مفهوم توسعه و تاکید بر چند بعدی بودن آن, توسعه استان را در راستای توسعه کشور خواند. و عدم مشارکت در تصمیم گیری,  برنامه ریزی و نبود استان در ساختار قدرت را از مهمترین عوامل عدم توسعه استان خواند. در ادامه دکتر مسعود بیننده با ارائه ی تعریفی از فرهنگ, تشریح نمودند که فرهنگ در تعامل با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شکل میگیرد و می تواند از یک طرف مانعی برای توسعه باشد و از طرفی دیگر توسعه و تغییر را حمایت کند. در بخش بعدی دکتر احمد محمدی, عامل جغرافیایی را از عواملی دانست که در دوره هایی به ضرر توسعه استان بوده ولی اینک دارد روی خوش خود را نشان می دهد.ایشان عوامل روانشناختی را مهمترین عامل توسعه استان خواند و بیان فرمود که سرمایه گذاران در استان ریسک نمی کنند و جرات سرمایه گذاری در استان را ندارند و این را ناشی از ترس از نبود تضمین کافی یعنی مشارکا دولت, ترس از عدم همکاری بدنه ی تنبل اداری, ترس از تغییر دولتمردان, ترس از مورد بازخواست قرار گرفتن بابت منبع پولشان و... دانست.
دکتر احسان مردوخ روحانی یکی دیگر از اساتید به تاریخچه ی برنامه ریزی در ایران و شکاف همیشگی بین عملکرد و برنانه ریزی در ایران اشاره کردند. در ادامه افزودند که مرکز ایران در مقایسه با پیرامون آن توسعه یافته تر است. و استان کردستان مانند سایر استانهای مرزی از توسعه یافتگی کمتری برخوردار است.
و در نهایت دکتر پرویز کفچه اظهار داشت که مدیریت در بخش خصوصی ضعیف است. و دولت برای توسعه کشور باید به بخش خصوصی میدان دهد تا آنگونه که باید باشد در توسعه کشور حضور داشته باشند و ایفای نقش کنتد.