معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشریه انجمن های علمی دانشجویی ژماریار
خبر : موضوع: ‌ علمی
نشریه علمی تخصصی انجمن علمی آمار

نشریه علمی تخصصی انجمن علمی آمار /سال اول/شماره اول/خرداد95

 


پیوست‌ها

# نام فایل توضیح اندازه تاریخ درج
1 نشریه علمی تخصصی آمار1.pdf 2.04 MB