انجمن علمی دانشجویی بتن های خاص

سمینار بتن های نوین

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: تالار دکتر شیبانی
معرفی:

برگزاری سمینار بتن های نوین مربوط به بهره وری بتنی یا روش ساخت بتن های پیشرفته برای تحمل باربری بیش تر و وزن کمتر قطعات بتنی در ساخت سازهای ساختمان و سدسازی و... با سخنرانی جناب آقای دکتر فرزین فاروقی ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای دکتر دباغ استاد مشاور انجمن علمی پژوهشی بتن های خاص و ارائه مقالات مهندس میرقوامی و مهندس سنگین آبادی