انجمن علمی دانشجویی بیوسیستم

معارفه انجمن علمی مهندسی بیوسیستم

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
معرفی:

مراسم معارفه انجمن علمی مهندسی بیوسیستم

شامل برنامه های:

- سخنرانی نماینده مرکز کارآفرینی

- سخنرانی نماینده مرکز رشد و فناوری

- معرفی انجمن و گزارشی از فعالیت های انجمن

- معرفی کارگاه های گروه مهندسی بیوسیستم

- تقدیر از برگزیدگان جشنواره طراحی

- تقدیر از اعضای دوره قبل انجمن علمی

- ارتباط تصویری با دانشجوی دکتری مهندسی بیوسیستم دانشگاه نیوکسل انگلستان و ...

 

حضور دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است

تازه‌ترین خبرها
برگزاری معارفه انجمن علمی مهندسی بیوسیستم
11 ماه پیش علمی
مراسم معارفه انجمن علمی مهندسی بیوسیستم شامل برنامه های: - سخنرانی نماینده مرکز کارآفرینی - سخنرانی نماینده مرکز رشد و فناوری - معرفی…