معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی
خبر : موضوع: ‌ علمی
پیوستن گروه مدیریت و انجمن علمی مدیریت دانشگاه کردستان به جمع حامیان علمی نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

در راستای همکاری های برون دانشگاهی ، گروه مدیریت بازرگانی و انجمن علمی مدیریت دانشگاه کردستان به جمع حامیان علمی نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی پیوست.❇️

این افتخار  بزرگ را  که نشان از  اعتبار گروه مدیریت بازرگانی  و انجمن علمی مدیریت بازرگانی این دانشگاه  در مجامع علمی  می باشد را به خانواده مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان تبریک می گوییم و موفقیت های روز افزون را برای تک تک عزیزان از خداوند خواستاریم .

برای مشاهده کامل روی لینک زیر کلیک نمایید

http://oiconference.ir/fa/news.php?rid=42