انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی

بازاریابی شبکه ای واقعیت یا سراب

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: تالار دانشکده زبان و ادبیات خارجی
معرفی:

انجمن علمی مدیریت بازرگانی برگزار میکند:

نقد و بررسی بازاریابی شبکه ای، بازاریابی شبکه ای از تئوری تا واقعیت، بازاریابی شبکه ای در ایران و چالش ها و موانع بازاریابی با سخنرانی جناب آقای دکتر آرمان احمدی زاد و جناب آقای دکتر رضا شافعی

مکان: تالار دانشکده زبان و ادبیات خارجی

زمان: 27 اردیبهشت ساعت 10 الی13