انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی

اشتباهات رایج پایان نامه نویسی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی
معرفی:

برگزاری کارگاه اشتباهات رایج پایان نامه نویسی با تدریس دکتر رضا شافعی و دکتر آرمان احمدی زاد با هدف تقویت پایه ای پایان نامه نویسی و جلوگیری از ایجاد اشتباهات در نگارش پایان نامه ها برگزار میشود.

حضور دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است.