معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی
خبر : موضوع: ‌ علمی
برگزاری ژورنال کلاپ های هفتگی

ژورنال کلاب انجمن علمی دانشجویی ؛؛؛؛علوم شناختی روز یکشنبه ساعت ۱۲ظهر با حضور علاقمندان به علوم شناختی آغاز بکار کرد، دانشگاه کردستان امروز شاهد اتفاقی تازه در تالارفردوسی دانشکده علوم انسانی بود . ژورنال کلاب انجمن علمی علوم شناختی به همت انجمن علوم شناختی با حضور دکتر احمد سهرابی، دکترفرزاد حاج میرزایی، دکتر زمستانی و دکتر قلی زاده و همچنین دانشجویان علاقمند برگزارشد. افتتاحیه این ژورنال کلاب مقالاتی تحت عنوان جانبی شدن نیمکره های مغزی و باورهای فراطبیعی و سوگیری ادراکی مرتبط با باورهای فراطبیعی توسط عبدالواحد نرماشیری ، ارایه شد. این ژورنال کلاب یک هفته درمیان برگزار می شود . از علاقمندان می توانند موضوعات خود را به ایمیل انجمن ارسال کنند.

coguok@gmail.com