معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی
خبر : موضوع: ‌ علمی
نشست همفکری اساتید حوزه علوم شناختی به میزبانی گروه روانشناسی شناختی

نشست همفکری اساتید حوزه علوم شناختی به میزبانی گروه روانشناسی شناختی برگزارشد.
دیروز سه شنبه ، دانشکده علوم انسانی شاهد گردهمایی اساتید رشته های هوش مصنوعی، زبان شناسی. علوم اعصاب، فیزیولوژی ورزشی، فلسفه، علوم تربیتی و روانشناسی بود. در این نشست درباره چشم انداز علوم شناختی در دانشگاه کردستان بحث شد، در ابتدا دکتر سهرابی به حاضرین خوش آمد گفتند و هدف از این نشست را شروع کارهای پژوهشی و تاسیس پژوهشکده علوم شناختی عنوان کردند. در این نشست ریاست دانشکده علوم انسانی، دکترشیخ الاسلام و معاونت آموزشی، دکترعباسپور حضور داشتند که از این حرکت استقبال کردند. در این نشست مقرر گردید تا همایشی بین رشته ای در حوزه علوم شناختی در بهمن ماه برگزار گردد. در این نشست دکتر احمدی دکترحاج میرزایی،دکترکریمی،دکترقادری،دکتربیورانی،دکترزمستانی و اساتید دیگرحضورداشتند. در این نشست نیز دبیرانجمن علوم شناختی و مسئول کمیته پژوهش حضور داشتند و از آمادگی این انجمن برای ارتقای این رشته سخن گفتند