معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی
خبر : موضوع: ‌ علمی
سمینار زبان در علوم شناختی

سمینار زبان در علوم شناختی زبان،مغز و ذهن یکشنبه 1 آذر با سخنرانی دکتر یادگار کریمی، دکتر زلیخا فلی زاده و دکتر شمس الدین احمدی ساعت 12 ظهر در تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار میگردد.