کانون فرهنگی و هنری فیلم و عکس

کلاس آموزش مقدماتی و حرفه ای مبانی اصول عکاسی به همراه آموزش کار با دوربین

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کلاس
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: کانون فیلم و عکس
معرفی:

کلاس آموزش مقدماتی و حرفه ای مبانی اصول عکاسی به همراه آموزش کار  با دوربین

ساعت برگزاری کلاس ها روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 12 الی 14