کانون فرهنگی و هنری نویسندگان

پنجمین جشنواره داستان کوتاه،کاریکلماتور و شعر

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: جشنواره
موضوع: ادبی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

پنجمین جشنواره داستان کوتاه،کاریکلماتور و شعر

به زبان کردی، فارسی و انگلیسی با چاپ آثار برتر در نشریات و کتب ادبی

آخرین مهلت ارسال آثار تا 27 آبان ماه 95