معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی
خبر : موضوع: ‌ علمی
فراخوان همکاری

فراخوان همکاری:

بدینوسیله از عموم دانشجویان علاقه مند رشته ی بیوتکنولوژی جهت همکاری در گاهنامه ی علمی رویانا، وابسته به گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان دعوت بعمل می آید. دانشجویان علاقه مند جهت مشارکت می توانند تا تاریخ 94/8/30 آمادگی خود را به مسئولین نشریه به صورت حضوری اعلام نمایند یا با شماره ی ذیل تماس حاصل فرمایند . تا در صورت داشتن شرایط از حضورشان بهره مند شویم.

مدیر مسئول: امیر حسین اکبرپور

سردبیر: شهاب بختیاری

شماره ی تماس: 09036919344