معاونت فرهنگی و اجتماعی
پایگاه رسمی نشریه‌های انجمن های علمی دانشجویی
تازه‌ترین برنامه‌ها
هیچ برنامه‌ای به شکل عمومی منتشر نشده است.
تازه‌ترین خبرها
فراخوان دریافت مقالات علمی - مروری
11 ماه پیش علمی
نشریه دو ماهنامه مدیران جوان دانشگاه کردستان از نویسندگان و پژوهشگران و اساتید محترم در زمینه های اقتصاد و مدیریت درخواست می کنیم مقالات خود را با رعا…
نشریه علمی تخصصی انجمن علمی آمار
1 سال پیش علمی
نشریه علمی تخصصی انجمن علمی آمار /سال اول/شماره اول/خرداد95